Thời gian là ông thầy vĩ đại, nó đàn xếp êm thấm mọi việc

Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN