Sự vô ơn là điều đáng khinh nhất, nhưng kiểu vô ơn phổ biến và lâu đời nhất là sự vô ơn của con cái đối với cha mẹ.

Đánh giá bài viết

Hôm nay một số châm ngôn hay xin gửi tới đọc danh ngon gia dinh đó là :

BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN