Những người thực sự vui vẻ thì không hay giả dối hoặc hiềm thù.

Đánh giá bài viết

Hôm nay danh ngon y nghia gửi tới bạn đọc danh ngon niem vui đó là

BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN