Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về

Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN