Nếu ta không nuông nấng cha mẹ lúc còn sống thì có ích gì mà cúng tế khi đã chết.

Đánh giá bài viết

Hôm nay câu nói châm ngôn hay xin gửi tới bạn đọc câu nói hay về gia đình :

BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN