Nếu ai hy sinh để duy trì cuộc sống cho con người thì tức là, người đó đã sống đúng và chết không vô ích.

Đánh giá bài viết

Hôm nay câu châm ngôn hay nhất xin gửi tới bạn đọc 1 danh ngôn cuộc sống vui đó là

BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN