Không có gì làm cho con vui hơn vinh dự của cha, không có gì làm cha vui hơn thành quả của con.

5 (100%) 1 vote

Hôm nay cham ngon hay xin gửi tới bạn đọc 1 danh ngôn công việc hay đó là :

BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN