Không có gì làm cho con vui hơn vinh dự của cha, không có gì làm cha vui hơn thành quả của con.

5 (100%) 1 vote

Hôm nay cham ngon xin gửi tới bạn đọc 1 danh ngôn gia đình hay đó là :

BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN