Đời không niềm vui là 1 cái đèn không có dầu đốt. 

Đánh giá bài viết

Hôm nay danh ngôn ý nghĩa xin gửi tới bạn đọc 1 danh ngon ve niem vui đó là

BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN